Thầy Phạm Kim Thư

Chức vụ: Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng
ĐT: 0947.635.999
Email: thuphamkim@gmail.com
 

 

 
 

Cô Vũ Thị Quyến
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng –

phụ trách chuyên môn

ĐT: 0943.104.075
Email: vuquyenhnue@gmail.com

 

 
 

Cô Đặng Thị Lan Huệ
Chức vụ: Bí thư Đoàn trường
ĐT: 0947.876.098
Email: lanhuesphn@gmail.com