Thầy Phạm Kim Thư

Chức vụ: Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng
ĐT: 0947.635.999
Email: thuphamkim@gmail.com
 

 

 
 

 

 

 

 

Cô Vũ Thị Quyến
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng –

phụ trách chuyên môn

ĐT: 0943.104.075
Email: vuquyenhnue@gmail.com

 

 
 

 

 

Cô Đặng Thị Lan Huệ
Chức vụ: Bí thư Đoàn trường
ĐT: 0947.876.098
Email: lanhuesphn@gmail.com

 

 

 

 

 

Cô Nguyễn Ngọc Chinh
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Tiếng Anh
ĐT: 01664.121.839
Email: chinhanh74@gmail.com

 

 

 

 

Cô Trần Thị Nụ
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Toán
ĐT: 01632.028.389
Email: muathuytinhtrannu@gmail.com

 

 

 

 

 

Thầy Trần Văn Trường
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Tin học
ĐT: 0988.641.830
Email: truongtulap48@gmail.com

 

 

 

 

Thầy Nguyễn Thế Quỳnh
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Vật lý
ĐT: 0985.465.937
Email: thequynh95@gmail.com

 

 

 

 

Cô Lưu Thị Thanh Huyền
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Hóa học
ĐT: 01683.545.756
Email: thanhhuyensp89@gmail.com

 

 

 

 

 

Cô Hoàng Thị Thu Hà
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Sinh học
ĐT: 01696.919.327
Email: hoangthuha327@gmail.com

 

 

 

 

Cô Vũ Thị Nụ
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Toán 
ĐT: 0972.951.456
Email: cyan2610@gmail.com