Thầy Phạm Kim Thư

Chức vụ: Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng
ĐT: 0947.653.999
Email: thuphamkim@gmail.com
 

 

 
 

 

 

 

 

Cô Vũ Thị Quyến
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng –

phụ trách chuyên môn

ĐT: 0943.104.075
Email: vuquyenhnue@gmail.com

 

 
 

 

 

Cô Đặng Thị Lan Huệ
Chức vụ: Giáo viên Lịch sử / Bí thư Đoàn trường
ĐT: 0947.876.098
Email: lanhuesphn@gmail.com

 

 

 

 

 

Cô Nguyễn Ngọc Chinh
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Tiếng Anh
ĐT: 01664.121.839
Email: chinhanh74@gmail.com

 

 

 

 

Cô Trần Thị Nụ
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Toán
ĐT: 01632.028.389
Email: muathuytinhtrannu@gmail.com

 

 

 

 

 

Thầy Trần Văn Trường
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Tin học
ĐT: 0988.641.830
Email: truongtulap48@gmail.com

 

 

 

 

Thầy Nguyễn Thế Quỳnh
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Vật lý
ĐT: 0985.465.937
Email: thequynh95@gmail.com

 

 

 

 

Cô Lưu Thị Thanh Huyền
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Hóa học / Nhóm trưởng nhóm Lý – Hóa
ĐT: 01683.545.756
Email: thanhhuyensp89@gmail.com

 

 

 

 

 

Cô Hoàng Thị Thu Hà
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Sinh học
ĐT: 01696.919.327
Email: hoangthuha327@gmail.com

 

 

 

 

Cô Vũ Thị Nụ
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Toán / Thư ký Hội đồng
ĐT: 0972.951.456
Email: cyan2610@gmail.com 

 

 

 

 

Thầy Đinh Công Hưng
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Thể dục
ĐT: 0978.384.799
Email: hungthuylshb@gmail.com 

 

 

 

Cô Đỗ Thị Liễu
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Kỹ thuật công nghiệp 
ĐT: 0977.240.487
Email: xuanphuc25092011@gmail.com 

 

 

 

Cô Đỗ Thị Sáng
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Ngữ văn
ĐT: 0982.833.553
Email:  

 

 

 

Cô Hà Thị Hải Yến
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Lịch sử 
ĐT: 0356.083.674
Email: meomeomeo1609@gmail.com 

 

 

 

 

Cô Nguyễn Thanh Hoa
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Tin 
ĐT: 0902.111.432
Email: nguyenthanhhoa484@gmail.com 

 

 

 

Thầy Nguyễn Hữu Khải
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên An ninh quốc phòng
ĐT: 0904.639.384
Email: huukhai85@gmail.com 

 

 

 

 

Cô Nguyễn Thị Hải Yến
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Ngữ văn 
ĐT: 0394.966.700
Email: nguyenhaiyen19896@gmail.com 

 

 

 

Cô Nguyễn Thị Kim Hoa
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Ngữ văn 
ĐT: 0358.952.882
Email: kimhoasphn@gmail.com 

 

 

 

Cô Nguyễn Thị Thuỳ Trang
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Giáo dục công dân
ĐT: 0915.242.928
Email: thuytrangcd79@gmail.com 

 

 

 

 

Cô Nguyễn Tống Khánh Linh
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Ngữ văn
ĐT: 01256.511.126
Email: nguyentongkhanhlinh.96@gmail.com 

 

 

 

Thầy Trần Thế Tùng
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Hóa 
ĐT: 0832.992.468
Email: tung.chem.hnue@gmail.com 

 

 

 

 

Cô Lê Phương Thúy
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Sinh học
ĐT: 0949.458.833
Email: thuylephuong@gmail.com 

 

 

 

Cô Nguyễn Thu Hòa
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Địa lý
ĐT: 0849.228.213
Email: hoant.hnue@gmail.com 

 

 

 

Cô Vũ Thị Hoa
Chức vụ/Chức danh: Giáo viên Vật lý
ĐT: 01657.176.341
Email: vuthihoa.hnue@gmail.com