TIN TỨC
    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI        Trường THPT Mai Hắc Đế LỊCH SINH HOẠT TẬP...
Kính gửi:     Cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường! Quí vị phụ huynh! Gửi đến các em học...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI        Trường THPT Mai Hắc Đế LỊCH SINH HOẠT TẬP THỂ THÁNG...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI        Trường THPT Mai Hắc Đế LỊCH SINH HOẠT TẬP THỂ THÁNG...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI        Trường THPT Mai Hắc Đế LỊCH SINH HOẠT TẬP THỂ THÁNG...
Cùng với xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Tin học và tiếng Anh đã là những kiến thức...
Với nền kinh tế phát triển như hiện nay, việc các bạn trẻ chọn hình thức du học đã trở...
Trường THPT Mai Hắc Đế thông báo khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể học sinh khối lớp 10,...
THPT Mai Hắc Đế Những con số
200 Học sinh theo học
400 Đã tốt nghiệp
350 Đỗ đại học các trường công
15 Học sinh giỏi cấp quận