TIN TỨC
Cùng với xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Tin học và tiếng Anh đã là những kiến thức...
Với nền kinh tế phát triển như hiện nay, việc các bạn trẻ chọn hình thức du học đã trở...
Trường THPT Mai Hắc Đế thông báo khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể học sinh khối lớp 10,...
THPT Mai Hắc Đế Những con số
200 Học sinh theo học
400 Đã tốt nghiệp
350 Đỗ đại học các trường công
15 Học sinh giỏi cấp quận