Thông tin đăng ký xét tuyển

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
2. Giới tính:        
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh: (Tỉnh/ Thành phố, Đính kèm ảnh giấy khai sinh)

Hình ảnh đính kèm: Ảnh giấy khai sinh

5. Mã học sinh: (Trên cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục Đào tạo)
6. Thông tin Căn cước công dân:

7. Dân tộc:
8. Hộ khẩu thường trú:
9. Nơi ở hiện tại:
10. Thông tin của bố:

11. Thông tin của mẹ:

12. Tên trường THCS theo học:
13. Kết quả học tập lớp 6, 7, 8, 9: (Đính kèm ảnh chụp tất cả các trang học bạ)

Lớp 6:

Lớp 7:

Lớp 8:

Lớp 9:

Hình ảnh đính kèm: Ảnh chụp tất cả các trang học bạ

14. Năm tốt nghiệp THCS: (Đính kèm ảnh chụp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời, Bằng tốt nghiệp THCS)

Hình ảnh đính kèm: Ảnh chụp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời, Bằng tốt nghiệp THCS

Nhập mã bảo vệ: