Ban giám hiệu

02/03/2023 Admin

Hiệu trưởng: TS. Phạm Kim  Thư, ĐT: 0947.653.999, Email: thuphamkim@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Toán - Tin tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Tốt nghiệp Thạc sĩ Hệ thống Thông tin tại Học viện Kỹ thuận Quân sự; Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế, tại trường Đại học Mỏ - Địa chất. 

Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
Với 20 năm kinh nghiệm trong ngành Giáo dục, cùng nhiều thành tích nổi bật TS. Phạm Kim Thư đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cơ quan quản lý nhà nước như Giấy khen của Công an Thành phố Hà Nội, UBND Quận Hoàng Mai, Đảng ủy khối Quận Hoàng Mai....

Phó Hiệu trưởng: ThS Đặng Thị Lan Huệ, ĐT: 0947.876.098, Email: lanhuesphn@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Lịch sử tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Lịch sử tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Giáo dục, cùng nhiều thành tích nổi bật trong công tác chuyên môn, công tác Đoàn, công tác Đảng ThS. Đặng Thị Lan Huệ đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cơ quan quản lý nhà nước như: Bằng khen của Trung ương Đoàn, UBND Quận Hoàng Mai, Đảng ủy khối Quận Hoàng Mai....

Phó Hiệu trưởng: ThS Vũ Thị Nụ, ĐT: 0972 951456, Email: cyan2610@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Toán học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Toán học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
Với nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy, công tác quản lý, cùng nhiều thành tích nổi bật trong công tác Đảng, Công Đoàn ThS. Vũ Thị Nụ đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cơ quan quản lý nhà nước như: UBND Quận Hoàng Mai, Đảng ủy khối Quận Hoàng Mai, Công đoàn ngành Giáo dục Tp Hà Nội....