Sứ mệnh - Tầm nhìn

11/11/2021 Admin

SỨ MẠNG

Trường Trung học Phổ thông Mai Hắc Đế cam kết tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao nhằm đào tạo ra các thế hệ học trò có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.

TẦM NHÌN

Trường Trung học Phổ thông Mai Hắc Đế sẽ trở thành trường Trung học phổ thông uy tín, chất lượng cao, có môi trường giáo dục hiện đại ngang tầm với các trường THPT hàng đầu trong nước; Thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo những học sinh có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Yêu thương; Tôn trọng; Trung thực; Trách nhiệm; Cầu thị; Dũng cảm; Hợp tác; Nỗ lực

1. YÊU THƯƠNG: Biết yêu thương bản thân và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh.

2. TÔN TRỌNG: Tôn trọng là cách để gieo trồng hạt giống tự tin. Tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng bản thân mình, nhận ra giá trị đích thực của mỗi người.

3. TRUNG THỰC: Trung thực tức là tôn trọng sự thật. Trung thực được thể hiện trong tư tưởng, lời nói và hành động thì sẽ đem lại sự tin tưởng – gắn kết. 

4. TRÁCH NHIỆM: Khi sống có trách nhiệm với bản thân và với những người xung quanh sẽ giúp mỗi người hình thành những phẩm chất đạo đức tốt, biết không ngừng trau dồi tri thức để hoàn thành mục tiêu.

5. CẦU THỊ: Là việc luôn học hỏi, phát triển bản thân, mở rộng kiến thức và biết lắng nghe nhiều hơn.

6. DŨNG CẢM: Dũng cảm là chính mình, chiến thắng nỗi sợ, tự tin thể hiện bản thân và biết bảo vệ lẽ phải.

7. HỢP TÁC: Sự hợp tác, tương trợ lẫn nhau sẽ có giá trị rất lớn trong việc tạo nên thành công, dựa trên việc học hỏi lẫn nhau. Khi nhận ra những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, mỗi người có khả năng tự tạo ra sự hợp tác, từ đó nâng cao kỹ năng sống cho mình.

8. NỖ LỰC: Nỗ lực vượt qua khó khăn, trở ngại và những giới hạn của bản thân để thực hiện những mục tiêu đã đề ra sẽ giúp mỗi người kéo giãn năng lực, rèn luyện sự bền bỉ trong ý chí và nghị lực.