Sứ mệnh - Tầm nhìn

11/11/2021 Admin

SỨ MẠNG

Trường Trung học Phổ thông Mai Hắc Đế cam kết xây dựng hệ thống đào tạo sáng tạo, đa dạng và chất lượng, phương pháp học tập linh hoạt, mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế nhằm đảm bảo cho học sinh được phát triển tài năng, tư duy sáng tạo và kỹ năng ứng dụng của mình để trở thành những công dân thành đạt, hữu ích cho xã hội.

TẦM NHÌN

Trường Trung học Phổ thông Mai Hắc Đế sẽ trở thành trường Trung học phổ thông có uy tín về chất lượng đào tạo, khác biệt về dịch vụ và sáng tạo trong quản lý, học sinh trường THPT Mai Hắc Đế sẽ trở thành những cá nhân có tư duy độc lập, tham gia tích cực vào học tập suốt đời và giải quyết vấn đề, hướng tới năng lực sử dụng công nghệ nhằm nâng cao lợi ích bản thân và lợi ích quốc gia.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giáo viên tinh gọn

Chương trình tùy biến

Phương thức học tập đa dạng

Trải nghiệm thực tiễn

Tiêu chuẩn quốc tế

MỤC TIÊU

– Trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học phổ thông vững vàng, đáp ứng với mọi yêu cầu, tiêu chí kiểm tra đánh giá của Sở Giáo dục và Đào Tạo Hà Nội

– Cung cấp hành trang kiến thức vững chắc, xây dựng phương pháp  học tập, tự học, giúp học sinh hòa nhập vào các khóa đào tạo của các trường đại học danh tiếng ở Việt Nam hay trên thế giới.

– Đào tạo các thế hệ học sinh ưu tú, đây sẽ là nguồn nhân lực sáng tạo, có khả năng nắm bắt mọi thay đổi trên thế giới và đóng góp một cách hữu ích cho sự phát triển xã hội Việt Nam văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

– Tạo một môi trường mở, khuyến khích sự phát triển óc sáng tạo, khả năng suy luận, năng lực tư duy, hoạt động tự chủ và độc lập của học sinh.

– Đào tạo những công dân tương lai được phát triển toàn diện, mạnh khoẻ về thể chất, mạnh mẽ về trí lực, có lối sống đạo đức lành mạnh, có kỹ năng sống, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội để đáp ứng được mọi yêu cầu trong giai đoạn hội nhập quốc tế của đất nước.