Trường THPT Mai Hắc Đế thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022

03/03/2023 Tin tức , Tin nổi bật Thu

Những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường THPT Mai Hắc Đế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Chiều 2-3, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh quận Hoàng Mai đã tổ chức tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2022 và triển khai công tác giáo dục quốc phòng an ninh 2023. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2023. Trong đó, thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng, các thành viên của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh quận.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Trần Quý Thái, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh phường xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, tổ chức thực hiện nghiêm túc, tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy trách nhiệm, duy trì hoạt động của Hội đồng có nền nếp, hiệu quả công tác theo chỉ đạo. Ban thư ký, Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh quận phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cơ quan có liên quan giải quyết tốt các mặt công tác. Đặc biệt, cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở các phường, nhà trường, cơ quan, tổ chức.
Trong năm 2022, quận Hoàng Mai đã tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền kiến thức quốc phòng và an ninh cho 875 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên. Công an quận đã biên soạn, phát hành 10.000 quyển cầm nang tuyên truyền về an ninh trật tự, 28.000 tờ gấp về phòng cháy, chữa cháy, in ấn 35.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống ma túy và bạo lực học đường…
Kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn kịp thời định hướng dư luận trong nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với những thành tích đã đạt được trong công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2022, Trường THPT Mai Hắc Đế đã vinh dự được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022.

Châu Nguyên