Các bước đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH năm 2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH gửi các cơ sở đào tạo và các sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Thí sinh không đăng ký vào ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà không đủ điều kiện

Hướng dẫn lưu ý thí sinh, sở giáo dục và đào tạo, cơ sở đào tạo nhiều nội dung cụ thể. Trong đó, đối với thí sinh, Bộ GDĐT lưu ý cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo (CSĐT) trên đề án tuyển sinh và thực hiện các quy định của CSĐT về điều kiện, hồ sơ, quy trình, thời gian dự tuyển. Thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà không đủ điều kiện. Khai báo đầy đủ và bảo đảm tính chính xác của tất cả thông tin đăng ký dự tuyển, đặc biệt thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên (nếu có).

Các bước học sinh cần làm trong quá trình tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học năm 2022:

Bước 1: Học sinh làm hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022 (ngày 4/5/2022 đến 17h, ngày 13/5/2022)

Bước 2: Tham gia thi tốt nghiệp THPT (ngày 6,7,8/7/2022)

Bước 3: Học sinh đăng ký xét tuyển Đại học (6 tuần: ngay sau khi thi xong)

Bước 4: Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 (ngày 24/7/2022)

Bước 5: Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Bước 6: Điều chỉnh nguyện vọng

Bước 7: Công bố kết quả xét tuyển ĐH, CĐ 2022

Bước 8: Xét tuyển ĐH, CĐ đợt bổ sung

Trước đó, thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2022, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17/6/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.

Châu Nguyên